გადმოწერე▸ 📱 Android აპლიკაცია
საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის ექვსკაციან ეკიპაჟს ევალება მარსიდან ნიმუშის შესწავლა, რომელიც შესაძლოა იყოს არამიწიერი სიცოცხლის პირველი მტკიცებულება, რომელიც იმაზე მეტად ინტელექტუალურია, ვიდრე ოდესმე იყო მოსალოდნელი.

სიცოცხლე / Life